Banner MATRICULA 24 25 Alumnes

 Abans d'iniciar el procès de matrícula heu d'haver contactat amb
SECRETARIA
per tal de concretar els horaris.
NOMÉS SI JA TENIU HORA ASSIGNADA PODEU ENVIAR AQUEST FORMULARI.
E-m@il: escola@emspr.cat - Telèfon: 626.12.67.93

 

Benvinguts al procés d'alta de matrícula pel curs 2024-2025 d'aquells alumnes ja matriculats durant el curs anterior.

Recordeu que heu d'omplir UN FORMULARI PER ALUMNE i que els horaris s'han d'haver concretat abans amb secretaria, sinó no us podem assegurar la disponibilitat.
NOMÉS SI JA TENIU HORA ASSIGNADA PODEU ENVIAR AQUEST FORMULARI.

Un cop haguem rebut el formulari*, i per tal de tenir la plaça confirmada, només us quedarà realitzar el pagament de la matrícula.
RECORDEU: Els antics alumnes que es matriculin abans del 17 de Juny que hagin cursat parcialment de curs 22-23, la matrícula són 20€, i els qui hagin cursat el curs complet 22-23 la matrícula és gratuïta! (en cas que no hagis de pagar matrícula, no pateixis, durant el mes de Juliol nosaltres et girarem el rebut de Setembre a mode de reserva de plaça)

El número de compte per fer l'ingrés de la matrícula és:

Banc de Sabadell: ES52 0081 0092 1800 0123 8426

El pagament s'haurà de realitzar durant els 2 dies hàbils després d'haver-nos enviat el formulari. Al "Concepte" del pagament hi ha de constar el nom de l'alumne matriculat i ens haureu d'enviar per mail el comprovant de pagament a l'adreça escola@emspr.cat
Si en els 2 dies hàbils següents a la recepció del formulari de matrícula no hem rebut el comprovant del pagament, la plaça no quedarà confirmada i l'horari acordat amb secretaria quedarà alliberat per poder ser assignat a un altre alumne.

Un cop rebut el pagament, rebràs la confirmació de la plaça. Recorda que tant la confirmació de la plaça com l'assignació de l'horari és segons estricte ordre de pagament.

Recordeu també que els alumnes de fora de l'escola comencen el període de matriculació el dia 5 de Juny, el que vol dir que si no heu fet la matrícula i algú de fora demana el vostre horari, s'adjudicarà a qui primer formalitzi la inscripció.

 

Un cop finalitzat tot el procès de matrículació i efectuat el pagament correctament, ens els decurs de la següent setmana rebràs un altre correu electrònic amb les dades d'accés a la intranet de L'EMSPR i una guia de funcionament de la mateixa i de les aules virtuals.

 

Clica a Continuar per anar al primer formulari.

 

 

* Tota la informació d'aquesta pàgina la rebràs per mail un cop ens enviis el formulari, juntament amb la confirmació de la recepció de les dades.